NWA регистриране

Попълвайки формата на тази страница вие правите своята NWA регистрация. След като я изпратите, данните ви се препращат към централата на NWA, от където ще ви изпратят мейл за потвърждение. Не забравяйте да потвърдите регистрацията си!

Гарантираме Ви, че посочените данни няма да се използват с друга цел освен регистрацията Ви в NWA. Всички полета са задължителни!

Освен данните ви заявлението за партньорство трябва да съдържа и първоначалната ви поръчка. В тази поръчка трябва да се съдържат продукти по Ваш избор на стойност минимум 81.00 лв. с ДДС и пакет каталози за 18лв, общо 99лв по цени за сътрудник. Съвсем скоро ще има възможност за избор на стартови пакети, които да улесняват регистрацията.

Вашето име

Вашата фамилия

Дата на раждане

Вашият адрес

Град

Пощенски код

Телефон

Вашият Email (проверете го внимателно!)

Първоналачна поръчка при регистрация – моля отбележете код, наименование, количество и стойност на продукта.

Моля изберете продукти от каталога на Blue Nature, като имате предвид, че там цените са клиентски и трябва да ги смятате с 40% надолу, тъй като вие ще ползвате дистрибуторски цени за тази първоначална поръчка. Общата сума, включително и каталозите, трябва да бъде минимум 99,00 лв. по дистрибуторски цени.

Коментарите са забранени.