Маркетингов план на NWA Bulgaria

Маркетинговият план за NWA Bulgaria е този на Blue Nature®.
Всеки сътрудник в мрежата на NWA Bulgaria получава 40% отстъпка от крайната цена. Получава се бонус от 1-то € (евро) направен оборот. Нямате абсолютно никакви задължения да продавате.
Решаващ е винаги общият оборот.

Таблиците по-долу дават представа по отношение на пасивните доходи, които може да получи всеки сътрудник на NWA. Не са включени големите отстъпки от цените на дребно (крайните цени) за регистрирани потребители, които всеки получава вследствие на регистрацията си.
Таблиците обясняват бонусната система на NWA при натрупване на определен месечен оборот.
Получаваните бонуси са един вид търговска отстъпка при достигане на определени нива на продажби на месец.

Има два вида оборот:
Личен (вашето собствено потребление и продуктите, които сте реализирали директно чрез продажба)
Групов (общият оборот на всички записани под вас хора).
Процентното ниво на което сте се определя всеки месец като се сумират личните и груповите PW.
PW (Punkte Werte) е съкращение на така наречените Бонус точки, които всеки потребител трупа в следствие на покупки в NWA.
На всеки спонсор ще се сборува целият оборот от неговите регистрирани сътрудници.

Punktwerte (PW) – Бонус точка
Покупка за 1 € (евро) = 2 Punktwerte (PW) ≈ 2 лв.
1 Punktwerte (PW) ≈ 1 лв.

*Таблици на маркетинговия план на NWA Bulgaria, който е изграден на 7 нива:

Първо ниво – основен бонус

Второ ниво – лидерски бонус

Трето ниво – специален бонус

Четвърто ниво – ТОП специален бонус

Пето ниво – бонус за дълбочина

Шесто ниво – Президентски бонус

От ниво Президент всеки може да се квалифицира за Президентски бонус от 1 до 4 звезди. Президентският бонус винаги се изплаща само върху линиите на Златни мениджъри до следващия квалифициран.

Седмо ниво – годишен бонус

Вижте пример за маркетинговия план на NWA >>
Вижте програмата за автомобили на NWA >>
Вижте званията и квалификациите в NWA >>
Вижте повече за мрежовия маркетинг >>
Регистрирайте се към NWA България >>

Коментарите са забранени.